september 23, 2023

Corona in Bennekom. Hoe staat het ervoor?

Corona in Bennekom. Hoe staat het er eigenlijk voor? Zijn er in ons dorp ook corona-gevallen, hoe reageren kwetsbare patiënten en ouderen in ons dorp en zijn er nog tips waar we ons aan kunnen houden? We vroegen het huisarts Elvira Schouten van de Bennekomse praktijk ‘De Verdieping’ aan de Commandeursweg.

Zijn er in Bennekom corona-gevallen bekend?

‘Omdat er relatief weinig getest wordt, weten we geen aantallen. Maar er zijn meerdere gevallen waarbij wij sterk het vermoeden hebben dat het om corona gaat. Je kunt dan denken aan gezinnen waar de één na de ander ziek wordt of mensen die ziek worden nadat zij onbeschermd contact hebben gehad met positief geteste familieleden buiten Bennekom.’ 

Hoe ervaar jij als huisarts deze tijd?

‘Het is heel vreemd. In het begin toen het hier nog helemaal niet was, voelde ik veel dreiging. Ik had veel vragen: hoe gaan we het redden, hoe pakken we het met elkaar aan en vooral hoe blijven we zelf gezond? We hadden toen ook vrijwel geen beschermingsmiddelen beschikbaar. Dankzij vele lieve mensen in het dorp die spullen kwamen brengen, werd dat gelukkig gauw beter. Nu we leren van Brabant en er ook veel meer informatie beschikbaar is via onze beroepsvereniging het Nederlandse Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de coöperatie Huisartsen Gelderse Vallei is dat gevoel van dreiging wel minder geworden. Wat mij wel zorgen baart is dat we veel ernstige ziekten niet zien; we zijn bezorgd dat mensen te lang wachten momenteel met hun klachten omdat zij denken dat we te druk zijn of dat het niet veilig is om te komen.’ 

Dat is niet zo?

‘Nee, de mensen met verdachte klachten waar het gaat om corona worden niet bij ons gezien , maar op de corona-spreekuren op de huisartsenpost. Daar draaien de Bennekomse huisartsen ook mee in het rooster. Dus als wij daar niet zijn, hebben we gewoon tijd om de mensen te zien. Dus aarzel niet om te bellen! Ik wil benadrukken dat de praktijk schoon is dus dat het veilig is om te komen nadat je contact hebt gehad met de assistente. We zijn er nog steeds voor iedereen!’

Hoe reageren kwetsbare patiënten / ouderen in jullie praktijk op deze situatie?

‘We bellen momenteel alle mensen die ouder zijn dan 80 jaar en ook de jongere kwetsbare patiënten of ze het redden en of ze genoeg netwerk hebben om boodschappen te doen, etcetera. Dan kunnen we ze ook voorlichten wat wel of niet verstandig is om te doen. We willen ook benadrukken dat de ziekte niet per se een gecompliceerd beloop hoeft te hebben. Maar als dat wel zo is, dan zijn de vooruitzichten minder goed. Dus voorkomen is absoluut beter dan genezen. De meeste mensen houden zich gelukkig goed aan de voorschriften. Dat is ook echt heel belangrijk: dankzij deze voorschriften lijkt het beheersbaar te worden in de ziekenhuizen dus we moeten echt met elkaar volhouden zodat het niet weer verder gaat uitbreiden.’

We lezen dat veel huisartsen oudere mensen benaderen met de vraag of zij willen worden behandeld op de IC. Waarom is dat belangrijk en doen jullie dat ook? 

‘Wij bellen ze ook inderdaad, maar niet alleen met deze vraag. Als mensen erover willen praten, gaan we graag het gesprek aan. Maar dat deden we ook al voordat de corona-epidemie kwam. Als mensen bijvoorbeeld een diagnose kanker krijgen gaan wij ook gesprek aan: wil je nog wel een chemokuur, wil je nog gereanimeerd worden?, etc. Als je ouder wordt, is je reserverugzakje veel leger dan bij een jonger iemand: naast grijs haar en rimpels heb je ook minder spierkracht, minder longinhoud en minder pompkracht van je hart, je loopsnelheid is veel minder, etc etc. Als je dan ziek wordt, heb je dus weinig om bij te zetten. Een dag op de IC kost minstens een week revalideren ook bij jongeren, dus als je daar dan gemiddeld 23 dagen ligt, kun je nagaan hoeveel tijd je nodig hebt om te herstellen als je oud bent. Vaak lukt dat dus ook niet. Het post-IC syndroom heet dat ziektebeeld; mensen hebben dan klachten van hun geheugen, zijn gauw angstig, voelen zich uitgeput en ervaren dat ze voor veel zaken hulp nodig hebben. Dit beïnvloedt de kwaliteit van leven heel erg en veel ouderen zullen daarmee niet meer in hun eigen huis kunnen blijven. Dus als je dat niet wilt, is het goed om over de vraag na te denken of je het er nog wel voor over hebt om naar de IC te gaan. Je overlevingskans op de IC als je boven de 80 bent is ook in niet-coronatijd al veel slechter dan bij een jonger iemand. Het gemis van je dierbaren in deze tijd is ook heel schrijnend. Gelukkig zijn er nu ook afdelingen ingericht in verzorgings-/verpleeghuizen waar ouderen verzorgd kunnen worden en er ook meer mogelijkheden zijn om zorg te verlenen als het thuis niet meer gaat .’ 

Staan mensen ervoor open om te praten over de vraag of zij behandeld willen worden op een IC?

‘Het is heel wisselend hoe mensen erop reageren. Verreweg de meesten vinden het prettig om erover te praten en willen graag ook zelf regie nemen rondom hun behandelwensen. We zijn ook al veel langer gewend dat mensen met  een levenswensverklaring komen, ook als ze nog geheel gezond zijn. Dan zijn ze bijvoorbeeld bij de notaris geweest en willen ook graag vastleggen wie het voor hen mag zeggen, als ze dat zelf niet meer kunnen. Ook bellen mensen zelf op om te vragen of ik ze wil terugbellen om erover te praten. Maar sommige mensen ervaren het als erg confronterend. Dan dringen we uiteraard niet aan. Mensen moeten er wel over willen praten, anders bereik je een averechts effect. Wat ik wel belangrijk vind om te vermelden is dat als je niet naar het ziekenhuis gaat of naar de IC, dat we uiteraard dan wel zorg blijven geven en zorgen voor optimale symptoomverlichting. We laten iemand nooit in de steek!’

Zijn er behalve de ‘bekende richtlijnen’ wat jou betreft nog zaken om ons te ‘weren’ tegen het virus, bijvoorbeeld voeding o.i.d.? Heb je een ultieme gezondheidstip? 

‘Er is geen wondermiddel helaas. Een goed immuunsysteem bereik je door niet te roken, voldoende te bewegen, te proberen weinig stress te hebben, goed te slapen en gezond te eten. Vitamine C en vitamine D zijn ook belangrijk voor je weerstand. Met name ouderen hebben vaak een vitamine D-tekort. Zij maken dit zelf minder aan door een verouderde huid. Dus vitamine D bijslikken, is zeker voor ouderen een must (ook in niet-coronatijd!).’ 

Heb je nog een ‘algemeen’ advies aan alle Bennekommers in deze tijd? 

‘Kijk naar elkaar om en houd vol waar het gaat om het naleven van de richtlijnen. Dat is echt heel belangrijk want anders komen de ziekenhuizen alsnog in de problemen.’ 

Tip!

Maak je je zorgen in deze lastige tijd? Elvira Schouten verwijst je graag naar dit document.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *