december 6, 2023

Dertien Bennekommers krijgen koninklijke onderscheiding

Liefst dertien Bennekommers zijn vandaag verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij werden gebeld door burgemeester René Verhulst en locoburgemeester Leon Meijer. In verband met de coronamaatregelen vindt de uitreiking later dit jaar plaats. Burgemeester René Verhulst zal de gedecoreerden toespreken en hun bijzondere verdiensten voor de samenleving belichten. In totaal krijgen dit jaar 41 inwoners van de gemeente Ede een onderscheiding. 

Dit zijn de Bennekomse gedecoreerden: 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer A.L.F. de Vos (75)

Ab de Vos is vijftig jaar konijnenkeurmeester bij de vereniging Kleindierliefhebbers Nederland, voorheen Nederlandse Konijnen Bond. Hij zet zich in voor de ontwikkeling en instandhouding van konijnenrassen en  is gespecialiseerd op het terrein van het konijnenras ‘kleurdwergen’. Bij deze vereniging was hij ook lid van de landelijke Examencommissie Konijnen en de landelijke Standaardcommissie Konijnen. Daarnaast was hij bestuurslid en is hij nog steeds vrijwilliger bij de Nationale Polen- en Dwergenclub. Sinds 1973 is hij lid van de Edese Pluimvee Vereniging. Bij deze vereniging, die meer dan honderd jaar bestaat, was hij dertig jaar bestuurslid (voorzitter en secretaris) en is hij ook nog steeds vrijwilliger. 

Mevrouw J.J. Vredenbregt (62)

Jacqueline Vredenbregt is bijna twintig jaar bestuurslid van Scouting Regio Neder-Veluwe, die bestaat uit 14 scoutinggroepen met ongeveer 2000 jeugdleden en 500 kaderleden. Gedurende zes jaar was zij lid van het landelijke bestuur van Scouting Nederland. Ze was nauw betrokken bij de ontwikkeling en later de uitvoering van het programma ‘Groepsontwikkeling’. Vervolgens pakte ze de pilot ‘bestuursontwikkeling’ voortvarend op. Naast mantelzorger was zij ook bestuurslid bij culturele vereniging De Kijkdoos in Bennekom, vrijwilliger bij de stichting 14karaats, vrijwilliger bij het festival Woest & Bijster en taalmaatje bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw  L. Beumer-Nap (77)

Leny Beumer werd begin jaren tachtig lid van de zendingscommissie van de Gereformeerde en de Hervormde kerk in Bennekom. Twaalf jaar was zij ouderling binnen de voormalige wijkgemeente 3 van de Hervormde gemeente Bennekom en zeven jaar was zij lid van de Raad van Kerken in Bennekom. Ook was Leny onder andere vrijwilliger bij de zorginstelling Philadelphia in Bennekom, was nauw betrokken bij het CDA-vrouwenberaad in Ede en collecteerde voor goede doelen. Daarnaast zet ze zich in voor buurtintegratie en is algemeen adjunct van de Protestantse Ouderenbond Bennekom. 

Mevrouw S. Geffroy-van Bekkum (72)

Sara Geffroy werd meer dan vijftig jaar geleden vrijwilliger bij De Hoeksteen, de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Doetinchem. Twaalf jaar heeft zij plaats genomen in het bestuur van een christelijke basisschool in Zutphen. Vanaf de jaren zeventig tot eind jaren tachtig was zij presidente van de vrouwenvereniging in Doetinchem. In 2005 werd Sara lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Wageningen en was direct actief in het pastoraat en de cantorij. Naast de mantelzorg die zij verleent zet zij zich al jaren in voor het pastoraat van de Baronie in Bennekom, onderdeel van zorgorganisatie Opella. 

De heer H. Gijsbertsen (88)

Henk Gijsbertsen startte zeventig jaar geleden met zijn vrijwilligerswerk. Hij zette zich toen in voor de bouw van het groepshuis van Musinga Groep, nu scouting Bennekom. Later had hij vier jaar een leidinggevende functie als vaandrig en was hij vijf jaar bestuurslid. Vervolgens werd hij vrijwilliger bij de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Henk is al vijftig 50 jaar hoofd van het documentatiecentrum en daarnaast was hij bijna 30 jaar bestuurslid. Meer dan 20 jaar was Henk betrokken als vrijwilliger of bestuurder bij het Kijk en Luistermuseum in Bennekom. Vijfentwintig jaar was hij vrijwilliger bij stichting recreatie Veluwe & Vallei en meer dan vijfentwintig jaar is hij lid van de Commissie Naamgeving Wegen binnen de gemeente Ede. 

Mevrouw G.M. Hoogkamer-Weijman (79)

Riet Hoogkamer is sinds de begin jaren tachtig actrice bij de spelgroep Bennekom, die is ontstaan als een ‘lekenspelgroep’ van de Nederlandse Protestanten Bond afdeling Bennekom. Ook was ze elf jaar bestuurslid. In 1999 werd ze bestuurslid van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Eerst nam zij de functie secretaris op zich en later de ledenadministratie. Inmiddels is Riet al meer dan elf jaar bibliothecaris en is zij verantwoordelijk voor verwerving en beheer van de collectie boeken, tijdschriften en historische documenten van Oud-Bennekom en het Kijk en Luistermuseum Bennekom. Verder maakte ze deel uit van de werkgroepen voorouderonderzoek, Reclame en Souvenirs en Bennekoms Kamertje.

De heer A. Jochemsen (77)

Aart Jochemsen werd in 1973 bestuurslid bij de postduivenvereniging Ons Genoegen. Negentien jaar was hij voorzitter en aansluitend werd hij penningmeester. Vanaf begin jaren tachtig is hij vrijwilliger bij  Damvereniging De Kroonschijf in Ede en heeft hij wedstrijden en toernooien georganiseerd. Meer dan twintig jaar heeft hij damles gegeven aan leerlingen van de Veldhuizerschool in Ede. Gedurende twaalf jaar was de heer Jochemsen diaken bij de Bethelkerk in Ede. Naast de gebruikelijke taken die bij het ambt van diaken horen, heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor verschillende commissies. Dit werk heeft hij na zijn ambtsperiode voortgezet. 

De heer G.W. de Lange (88)

Bert de Lange was vier jaar penningmeester bij de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk in Ede en ouderling bij de Hervormde Kerk in Bennekom. Vanaf 1988 is hij vrijwilliger bij het Gilde van vrijwillig molenaars. Eerst was hij molenaar op De Zwaan in Lienden en op de Doesburgermolen in Ede. Vanaf 1990 is hij molenaar op De Hoop in Garderen. Hij maalt koren, leidt bezoekers rond en maakt hen bewust van de werking van de molen en de historie. Het molenaarsambacht staat namelijk op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Hij heeft veel vrijwillig molenaars opgeleid en een aantal molenboeken geschreven. Ook zet Bert zich al jaren in als mantelzorger. 

De heer K.J. Muller (80)

Klaas Muller was veertien jaar voorzitter en drie jaar penningmeester van het christelijk regiokoor Fiducia Ede. Vanaf 1982 was de heer Muller een aantal jaren penningmeester bij de gereformeerde Brinkstraatkerk in Bennekom. Deze functie heeft hij weer opgepakt en voert hij alweer zes jaar uit. In de tussentijd heeft hij zich in diverse functies binnen de kerkgemeente verdienstelijk gemaakt. Hij was vier jaar ouderling, vier jaar penningmeester van de diaconie, vier jaar sociaal diaken en zes jaar penningmeester van de Raad van Kerken. Verder was Klaas tien jaar secretaris van het bestuur van de stichting Manege zonder Drempels. 

Mevrouw M.C. Veeneman (63)

Christien Veeneman was ruim tien jaar pastoraal werker bij de Sjofar gemeente in Bennekom. Deze gemeente in Bennekom werd in 1988 opgeheven en mevrouw Veeneman is toen betrokken geraakt bij de Immanuel gemeente in Wageningen, nu genaamd Vineyard Gemeente Wageningen. Ze heeft zich vanaf het begin ingezet voor het pastoraat, het gebedsteam en projecten binnen en buiten de gemeente. Al achttien jaar maakt zij deel uit van het coördinatieteam/leiderschapsteam. Zes jaar heeft ze zich ingezet voor de oprichting van de Vineyard gemeente in Zwolle en inmiddels is ze al een aantal jaren bestuurslid van de Vineyard kerken Benelux. 

Mevrouw M. van der Velden (73)

Marrie van der Velden is twintig jaar vrijwilliger bij ’s Heeren Loo. Deze organisatie biedt zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke en/ of andere beperking. In 2001 startte ze als begeleider bij een dagopvang voor ouderen met of zonder beperking in buurtcentrum ‘t Laag in Bennekom. Telkens als de groep cliënten verhuisde dan ging Marrie als vaste begeleider met hen mee. 

Ze heeft meegeholpen aan het huiskamerproject op Dr. den Uylpark in Ede. Marrie heeft een intensief contact opgebouwd met de cliënten. Eerst werkte zij vooral groepsgewijs, maar nu richt ze zich op individuele begeleiding. Ook is zij bezoekdame bij een cliënt en verleent ze mantelzorg.  

Mevrouw J. Verhoeff-Nagtegaal (73)

Anneke Verhoeff is vijf jaar lid geweest van de raad van Kerken Bennekom. Twintig jaar geleden is zij toegetreden tot het bestuur van de stichting Bart van Elstplantsoen, omdat zij verbinding wilde maken tussen de generatie van nabestaanden van oorlogsslachtoffers en de jeugd. Voor de stichting Vredeseducatie heeft zij zich ingezet om educatieve projecten voor kinderen en jongeren te realiseren. Als ambassadrice zorgde Anneke dat de tentoonstellingen De Vredesfabriek, De Democratiefabriek en de Wereld Express een succes werden. Ook is zij vrijwilliger bij de stichting Historische Vereniging Oud Bennekom en organiseert ze jaarlijks de herdenking van de gebroeders Van Steenbergen bij de Hullenberglaan. 

Mevrouw E. Vermeulen-van Beek (73)

Everdina Vermeulen heeft zich meer dan veertig jaar ingezet als KWF-collectant in Bennekom. Ruim vijftien jaar geleden werd mevrouw Vermeulen scriba van de toenmalige wijkgemeente 3 van de Hervormde Gemeente Bennekom. Toen er een andere predikant kwam, werd zij preekvoorziener en lid van het moderamen van de kerkenraad. Tevens was zij de afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de gehele Hervormde gemeente van Bennekom. Na haar ambtsperiode en na sluiting van de wijkgemeente werd zij kerkenraadsadviseur en de verbindende factor tussen de diverse wijken. Everdina is betrokken bij de 80+ kringen en zij is een van de dragende krachten van het veertigdagen boekje.  

Bron: gemeente Ede

Op de hoogte blijven van nieuws uit Bennekom?

Meld je aan voor de nieuwsbrief. Periodiek sturen we je dan een overzicht van berichten die we op onze site hebben geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *