september 23, 2023

Bennekomse stichtingen helpen boeren in Ghana

Schoon drinkwater voor de bevolking van Noord-Ghana, dat was het doel waarmee de Bennekomse stichting ”Pompen is Leven” werd opgericht. Dat doel werd grotendeels bereikt. Nu, zo’n 25 jaar en 404 waterputten verder, is het tijd voor een volgende stap: water voor de landbouw. Komende zondag 17 mei omstreeks 12.30 uur besteedt Wilde Ganzen op televisie (NPO 2) aandacht aan dit project. 

Al sinds de oprichting werkt ”Pompen is Leven” samen met de, eveneens in de omgeving van Bennekom actieve, stichting ”Ecologische Landbouw Projecten Ghana” (ELPG). Tot het gezamenlijk opzetten van een nieuw project was het nog nooit gekomen. ”ELPG” richt zich op de landbouw, waar ”Pompen is Leven” zich tot op heden vooral richtte op drinkwater voor de bevolking. (tekst gaat door onder foto’s)

Water voor de landbouw

Nu de drinkwatervoorziening in Noord-Ghana op een redelijk hoog niveau is, wil ”Pompen is Leven” zich ook meer richten op water voor de landbouw. In 2016 startten ze daarom een project met druppelirrigatie in het werkgebied van ELPG. ELPG zorgde voor twee geschikte bedrijven voor de proef en de landbouwkundige begeleiding, ”Pompen is Leven” zorgde voor pompen en irrigatieleidingen. 

Succes en opschaling

Nadat deze pilot met groot succes was afgerond (3-4 keer meer opbrengst per jaar, dankzij twee oogsten), was het tijd voor opschaling. In 2019 lukte het om met steun van donateurs, enkele bedrijven en Wilde Ganzen het project op te schalen van 2 pilotbedrijven naar 15 bedrijven. Het gaat daarbij om kleine gezinsbedrijven, die vooral voedsel voor de eigen familie (tot 50 mensen) verbouwen en een klein deel van de opbrengst verkopen om wat geld te hebben om de kinderen naar school te kunnen sturen en wat reserves op te bouwen voor medische hulp. 

Daarbij wordt naast druppelirrigatie ook Agroforestry toegepast; een combinatie van (lage) groentegewassen en vruchtbomen. De wens voor Agroforestry komt van boeren ‘uit het veld’. In het projectgebied is het idee ontstaan om een cashewnotencoöperatie op te zetten. Het planten van de bomen daarvoor kan prima gecombineerd worden met het verbouwen van groenten. De bomen zorgen voor schaduwwerking en leveren bovendien naast vruchten ook bladeren die als compost kunnen dienen om de bodem te verbeteren.

Het project wordt in Ghana uitgevoerd door twee Ghanese NGO’s, waarmee de Nederlandse stichtingen nauw samenwerken. Het betreft ”Pumping is Life” en ”Centre for Ecological Agriculture and Livelihood” (CEAL). 

Nog meer belangstelling

De belangstelling in Noord-Ghana is groot. Daarom wordt geld ingezameld voor de volgende 15 bedrijven. Per bedrijf moeten de stichtingen zo’n 3.500 euro inzamelen; Wilde Ganzen verhoogt dit bedrag vervolgens tot 5.250 euro, waarmee een touwpomp en irrigatieleidingen worden aangelegd en trainingen worden gegeven. Van de eerste opbrengsten betalen de boeren een deel terug aan het project, daarmee kunnen weer andere boeren worden geholpen. 

Helpt u ook mee? Kijk op www.pompenisleven.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *